Epileptický záchvat, příčiny a léčba

Epileptický záchvat je způsoben výboji, k nimž dochází uvnitř mozkových buněk. Jde o nadměrné výboje, kterým tělo jen těžko odolává. Ne vždy však může za epileptický záchvat epilepsie. O epilepsii se hovoří, pokud dochází k opakovaným záchvatům.

Epileptický záchvat

Epileptický záchvat může dostat naprosto každý člověk a to kdykoliv v průběhu svého života. Tento zdravotní problém postihuje až jednoho člověka ze sta, což se dá považovat za docela častý jev. Jen v Evropě je asi 6 milionů epileptiků. Ti, kterých se epilepsie netýká, málokdy ví, co přesně tato nemoc obnáší. Mnohdy ani neví, jak poznat u člověka epileptický záchvat, natož poskytnout nemocnému první pomoc. Epilepsie je přitom nemoc jako každá jiná, proto si zaslouží zcela jistě větší pozornost veřejnosti. Mnozí si často myslí, že se epileptický záchvat projevuje křečí a bezvědomím. To však nemusí být pravda. Takto se projevuje pouze jeden typ epileptického záchvatu. Epileptických záchvatů je více druhů a projevují se různě. Někteří např. při záchvatu škubou polovinou těla, jiní mají poruchu chování nebo jiné výkyvy v běžných projevech, což nemusí člověk, který není znalý problematiky, ani postřehnout.

Co obnáší epilepsie

Epileptické záchvaty můžou postihnout člověka pouze jedenkrát v životě, ale můžou se také vyskytovat často, avšak nepravidelně. Nemocný nikdy neví, kdy ho záchvat postihne. Epileptik je v dnešní době díky medicínským pokrokům schopen vést plnohodnotný život jako zdravý jedinec. Může sportovat, pracovat, i řídit auto. Epilepsií se rozumí onemocnění, při kterém trpí lidé opakovanými záchvaty a původ těchto záchvatů je v mozku. Epileptický záchvat je jedním z příznaků epilepsie. K záchvatu může dojít např. při zánětu, při nádorovém onemocnění nebo vrozenou poruchou. Epilepsie je tedy nemoc a epileptický záchvat je její příznak.

Typy epileptických záchvatů

Epileptický záchvat můžete dělit na dva různé typy a to parciální neboli částečné záchvaty a generalizované záchvaty. Parciální záchvaty znamenají, že abnormální elektrická aktivita je omezena pouze na určitou oblast mozku a generalizované záchvaty znamenají, že abnormální elektrická aktivita se rozšíří do oblasti celého mozku. Při parciálním, tedy částečném záchvatu, vznikají příznaky podle toho, která část mozku je podrážděná. Jestliže je člověk při záchvatu při plném vědomí, záchvat si uvědomuje a je schopen komunikovat, pak se jedná o záchvat jednoduchý, při kterém se můžou objevovat záškuby obličeje, končetiny nebo záškuby jedné poloviny těla. Člověk může pociťovat brnění jedné poloviny těla, záblesky před očima a divnou chuť v ústech. Pokud člověka popadne záchvat, při kterém sice není v bezvědomí, ale chová se zvláštně a na záchvat si nepamatuje, pak se jedná o komplexní parciální záchvat, který se projevuje neúčelnou gestikulací, pomlaskáváním, pošklebováním, automatickým upravováním se, křikem, nekomunikativností, nereagováním na oslovení. V některých případech se člověk vůbec nedokáže ovládat, válí se po zemi a provádí bizarní pohyby.

Léčba epilepsie

Cílem je léčby je v nejlepším případě kompletní vymizení záchvatů, nebo alespoň zredukovat jejich počet na minimum. Za plně kompenzovaného epileptika se považuje člověk, který neměl záchvat již více než dva roky, kompenzovaným epileptikem je ten, který neměl záchvat déle než jeden rok a za částečně kompenzovaného se považuje ten, kdo neměl záchvat minimálně měsíc. Zato dekompenzovaný epileptik je ten, kdo má během jednoho roku více než 12 záchvatů. Jde o vážný stav, který již omezuje pacienta v běžných aktivitách, jako je chození do práce, sportování a další činnosti.

Jaký je princip léčby

Důvodem, proč se berou na epilepsii léky, je především jejich působení na poškozené mozkové buňky, které ovlivňují jejich elektrické aktivity. Léky se spíše ovlivňuje současný stav nebo příčina nemoci. Léky, které se na epilepsii užívají, se nazývají antiepileptika. Jsou pouze na předpis odborného lékaře. Podpůrně lze jako léčbu epilepsie využít např. meditaci a jógu, která snižuje stres a napětí, což příznivě ovlivňuje počet záchvatů. Za zmínku stojí také aromaterapie. Za zmínku stojí látky, které můžou nervový systém dráždit a jde především o šalvěj, fenykl, nebo rozmarýn. Tyto látky jsou pro epileptiky zcela nevhodné a nesmějí je nijak používat.

Jak poznat epileptický záchvat?

Vzhledem k tomu, že je epileptických záchvatů hodně druhů, není snadné je rozpoznat. V některých konkrétních případech je rozpoznání epileptického záchvatu těžké i pro odborného lékaře, natož pro laika. Pouze jeden druh záchvatů je záchvat velký, který rozpozná i laik. Při tomto záchvatu se nemocný člověk zhroutí k zemi, jeho tělo nejprve celé ztuhne, často i zmodrá v obličeji, chvíli nedýchá a následně se dostaví křečovité záškuby všech končetin. Při tomto záchvatu má epileptik často i pěnu u úst, a častokrát si i pokouše jazyk, pomočí se a v některých případech i pokalí. Tento záchvat, ačkoliv si jej lidé představují u epileptiků nejčastěji, je relativně výjimečný a nesetkáváme se s ním u nemocných epilepsií naštěstí často. Mnohem častější jsou malé záchvaty, které jsou méně nápadné a často ani okolí nepozná, že člověk zrovna prodělává epileptický záchvat. To však rozhodně neznamená, že takový záchvat je pro nemocného méně nebezpečný, než záchvat velký. Malých záchvatů existuje naprosto celá řada různých druhů.

Jaký mají dopad epileptické záchvaty na člověka?

Některé typy epileptických záchvatů můžou vést v průběhu času, zvláště pokud se opakují, k určitým neurologickým změnám. Někdy nejsou neurologické změny vůbec patrné, jindy se ale můžou projevit opožděným psychomotorickým vývojem dítěte. Pouze výjimečně a v těch nejtěžších případech vedou opakované epileptické záchvaty k mentálnímu, fyzickému nebo psychologickému handicapu. Je důležité pamatovat na to, že dítě dostanou epileptický záchvat v ordinaci lékaře pouze velmi výjimečně. Lékař ale potřebuje ke správné diagnóze znát přesný charakter záchvatů, které se u dítěte objevují, aby mohla být zahájena odpovídající léčba. Proto vždy pozorujte přesné projevy dítěte nebo blízké osoby, která zrovna prodělává epileptický záchvat, a jeho průběh dopodrobna popište lékaři.

Možné příčiny epileptických záchvatů

Epileptický záchvat může mít různé příčiny, které se od sebe liší. Jednou z nich jsou úrazy a nehody. V mnoha případech se epileptický záchvat začne objevovat až po prodělaném úrazu, nebo automobilových či jiných nehodách. Další příčinou může být blokáda krční páteře, dále jsou spouštěčem záchvatů nádory, záněty v těle, vrozené vady, nízká hladina cukru, krvácení nebo užívání některých léků.

Je léčba epilepsie účinná?

Léčba epilepsie je považována za jeden z nejsložitějších projevů medicíny. Pacienti pod dohledem lékařů dlouhodobě užívají antiepileptika, ovšem u mnohých je užívání léků spojené s pouze minimálním vlivem na epileptické záchvaty. Léčba je navíc častokrát provázena nežádoucími účinky. Pokud se i Vy nebo někdo ve Vašem blízkém okolí léčí s epilepsií, nevěšte hlavu. Tato nemoc se v mnoha případech dá úspěšně léčit, záchvaty omezovat na minimum nebo zcela, a pacient dokáže do budoucna žít zcela normální život bez jakýchkoliv omezení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4212 (2732)


Přidat komentář