Wing Chun OstravaŠaolinské Kung Fu

Svatý chrám Šaolin byl centrem budhismu a nenahraditelným ochráncem čínské kultury. Žádné tvrdé zákazy nemohly zlomit ducha hrdých mistrů Šaolin. Podobně větru, jenž rozdmýchává oheň, nespravedlnost vládců dynastie Čin rozžehávala v srdcích přání bojovat za svobodu a nezávislost čínského lidu. Klášter Šaolin se již poněkolikáté stává centrem přípravy bojovníků pro budoucí povstání. Byli cvičeni ve starodávném umění obrany a útoku se zbraní a bez ní. Cvičení v bojovém umění dělalo jejich těla podobnými oceli, ducha pak statečným, pevným a ušlechtilým. Podle staré metodiky šaolinského boje se žák musí cvičit v průběhu 10-15 let, aby se mohl stát skutečným mistrem boje.

Hořící klášter

Zdálo se, že bojová síla šaolinské školy nemá konce. Ale proti zákeřnosti a podlosti není v lidských silách ubránit se. Skupina zrádců klášter zapálila, otevřela vrata chrámu Šaolin oddílu generála Čan Van Choa. Ten krutě povstání potlačil, zlikvidoval stovky mnichů, pouze málu mistrů a žáků se podařilo zachránit se. Naštěstí mezi zachránivšími se bylo i těch pět mnichů, kteří sestavili novou techniku: Ti Tin Tin Sy – Dobrá vůle, Miu Chin Lao Sy – Nesmrtelná kočka, Bat Mi Lao Sy – Bílé obočí, Fun Dao Dyk Lao Sy – Zdvořilost, Vzdělanost, a také jeptiška Ngu Maj Lao Ni – Kvítek maj – 5 lístků.

Ngu Mai

Po té, co přestála krvavou řež v Šaolin, Ngu Maj Lao Ni se schovala do chrámu Bat Chak – Bílý jeřáb, na hoře Daj Lju Šyn – Velká hora, provincie Ty Sjuen. Ngu Maj celým svým srdcem smutnila po ubitých bratrech a po poníženém a zničeném klášteru. Avšak nehledě na hoře a bolest v srdci, věděla, že ona a její bratři byli pronásledováni vládnoucí dynastií.

Neohrožená a moudrá žena pokračovala úporně ve zdokonalování své nové techniky boje. Ani na minutu ji neopouštěla myšlenka o zamýšleném novém stylu. Bez možnosti setkat se s ostatními čtyřmi mistry se Ngu Maj rozhodla samostatně dokončit vytvoření nové zdokonalené techniky boje.

Wing Chun

Po smrti jeptišky v roce 1726 pokračovala Nijem Wing Chun v životě v horách a zdokonalovala své tělo a ducha. Na jedné ze svých procházek šla Nijem lesem a uslyšela vrčení dravců. Wing Chun nakonec uskutečnila sen své učitelky Nghu Maj a vytvořila nový styl, který by mohl pomoci ochránit křehké ženské tělo. Byla to unikátní technika, která v sobě spojovala hodnoty školy Šaolin s novými podobami zvířat.

Po dlouhých letech úporných a neustálých cvičení se Wing Chun , poté co si definitivně osvojila založené bojové umění, se rozhodla, že se vrátí do domu svého otce. Vlivný pán na sebe nenechal dlouho čekat, a když se dozvěděl o tom, že se Wing Chun vrátila, poslal své sluhy, aby ji silou donutili přijmout nabídku na sňatek. To byl první případ, kdy byla při obhajování své cti použita technika, díky které Wing Chun lehce zvítězila. Později se otec se svou dcerou vrátili do Kuan Donu, kde se Nim Wing Chun stala ženou Lyen Bak Ču, který na ni oddaně čekal celé ty roky. Brzy se manžel stal prvním žákem Wing Chun a ta mu předala všechny své znalosti bojového umění. Když zemřela, Lyen Bak Ču se rozhodl, že zvěční památku svojí jediné a milované ženy a nazval jejím jménem novou, originální a svéráznou techniku. Tak vzniklo Wing Chun Kun Fu, Wing Chun Kuen, Wing Chun cjuaň atd.

Po několika generacích „králů“ se Wing Chun stalo známým bojovým uměním a pouze vyvolení měli tu čest, aby se stali žáky ve škole bojového umění Wing Chun .

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34904


Diskuze a zkušenosti

Martin Sedlák | 29.05.2019 20:11
Wing CHun je super!

Petr | 04.07.2019 13:17
Wing Chun Akademie v Ostravě jedině můžu doporučit. Hlavně individuálné lekce jsou výborné a hodně mne naučily.


Přidat komentář