Odpadové hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech nařizuje každému původci odpadů správně plnit přesně stanovené požadavky.

Dle znění pozdějších předpisů a zásad pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi je každý původce odpadů povinen předcházet vzniku opadů, zařazovat opady podle druhu a katalogu odpadů. Dále pak vést povinnou evidenci opadů a opatřit si tak příslušné souhlasy k nakládání s odpady.

Víte, že při nesplnění zákonu o odpadech hrozí každému původci odpadů několikanásobné ztráty v podobě tučných sankcí?

Předejděte pokutám a věnujte svůj čas pouze na rozvíjení svého podnikání a zajistěte si svého odpadového hospodáře, který se o vše postará. V určitých případech, konkrétně produkujete-li ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu je ze zákona dané, zajistit si odpadového hospodáře.

Neriskujte, každého původce odpadů se to týká a třeba právě Vás může zastihnout nepříjemná kontrola z inspektorátu práce.

Energom Projekty a.s – Centrum BOZP a PO v České Republice

Vám zajist komplexní služby v oblasti odpadového hospodářsví, vždy na profesionální úrovni, tak aby jste se mohli bezstarostně věnovat svému podnikání.

Specialisté této společnosti Vám zajistí veškeré služby týkající se odpadního hospodářství:

  • Zajistí povinné zařazení odpadů do nového katalogu odpadů.
  • Zajistí povinné zpracování plánů odpadového hospodářství.
  • Zajistí povinné označení nebezpečných odpadů.
  • Zajistí povinnou evidenci správné produkce a nakládání s odpady.

Kontaktujte se včas, a předejděte zbytečným časovým, ale i finančním ztrátám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31592


Přidat komentář