Elektroinstalace - Ostrava

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich dalšího využívání. Kvalitní elektroinstalační práce jsou důležitým prvkem při stavbě domu, ale i při rekonstrukci.

Vnitřní rozvody

** Vnitřní rozvody** se dělí na rozvody vody, odpadů a topení a na elektroinstalace. Všechny rozvody, včetně rozvodů veškerých elektroinstalací jsou velmi důležité pro budoucí užívání domu/bytu a jejich návrh a realizace je práce pro odborníky, kteří se řídí příslušnými normami.

Všechny rozvody jsou ovlivněny dispozicí domu/bytu, ale i naopak. Mnoho zařízení vyžaduje samostatný přívod a vlastní jištění. Projekt všech instalací musí být součástí stavební dokumentace.

Chcete přijímat nové televizní, satelitní nebo rozhlasové programy? Stavíte dům a potřebujete provést kompletní elektroinstalaci? Přemýšlíte jak vybudovat počítačovou síť? Potřebujete zabezpečit svou nemovitost nebo opravit starou instalaci či provést revizi? Všechny tyto požadavky vám  dokážou splnit odborné firmy.

Rozdělení elektroinstalace

Elektroinstalace se dělí na takzvané rozvody slaboproudé a silnoproudé. Mezi slaboproudé rozvody patří kabeláž telefonní linky, televize, ozvučení místností, domácí počítačové sítě a elektronický zabezpečovací  systému (EZS). Základem EZS je vyhodnocení nežádoucího pohybu ve střeženém prostoru a informování majitele objektu, bytu, rodinného domu, prodejny, skladů, kanceláře atd. Veškeré informace mohou být přenášeny ma PCO (pult centrální ochrany) s nepřetržitou monitorovací službou a výjezdní skupinou nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na váš mobilní telefon prostřednictvím SMS nebo namluvenou hlasovou zprávou.

Do kategorie silnoproudu spadají rozvody pro napojení elektrických spotřebičů a zařízení (např. myčku, pračku, kotel, sporák a podobně)a osvětlení. K ovládání elektroinstalace slouží dvoupolohové (jednopólové nebo dvoupólové) nebo vícepolohové vypínače, spínače a  přepínače.** **

Instalace komplexního systému

Trendem poslední doby je instalace komplexního systému sdružujícího všechny tyto prvky, který dokáže řídit provoz domácnosti podle požadavků obyvatel. Do tohoto systému je možné kromě ovládání osvětlení, žaluzií a případně jakéhokoli elektrického spotřebiče zapojit řízení vytápění, větrání a EZS.** **

Doporučení

Pro ovládací prvky pro různá zařízení – svítidla, elektricky ovládané žaluzie, systém topení a větrání nebo klimatizace, i když jednotlivé okruhy nebudou zapojeny do systémové instalace, doporučujeme požadovat sdružené ovládání do společného vícenásobného rámečku, ideálně ve shodném designu se spínači a zásuvkami.

Inteligentní elektroinstalace (IE)

Základem pro jednotný systém řízení všech funkcí v domě je předem navržená inteligentní elektroinstalace, která propojuje jednotlivá instalovaná zařízení a řídí provoz vašeho domu od regulace, vytápění a klimatizace, ovládání osvětlení, rolet a jiných spotřebičů až po zabezpečení domu a ochranu vašeho majetku.

Příklad základních modulů: vytápění a chlazení, měření spotřeb, zabezpečení, kamery, biometrický přístup, osvětlení, žaluzie, komunikace, distribuce audia a video signálu a vzdálené správy.

Každá změna v inteligentní elektroinstalaci - oproti běžné elektroinstalaci, probíhá pouze přes softwarové přeprogramování požadovaných prvků a odpadá tak pracné sekání, bourání a opětovné zdění a uvedení do původního stavu.

Provedení elektroinstalace na klíč zahrnuje:

 • vypracování projektu,
 • kompletní provedení elektroinstalace napříč celou budovou (včetně vybavení potřebným materiálem i koncovým zařízením – vypínače, zásuvky, svítidla, atd.),
 • vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace.

Požadavky projektanta

Z důvodů rozmístění vývodů, dimenzování vodičů a jističů bude od vás projektant požadovat informaci o všech budoucích spotřebičích s větším příkonem jako je pračka, chladnička, případně elektrické vytápění.

Projekty elektroinstalace

Realizace elektrorozvodů

Protože se některé elektrospotřebiče zapojují do zásuvky a některé mají vlastní přívod, musíte mít před realizací elektrorozvodů přesně naplánované např. vybavení a rozmístění kuchyňské linky – místnost pro kuchyň je nejnáročnější na počet zásuvek.

Pro určení rozmístění svítidel a jejich ovládání je důležitá znalost o budoucím vybavení jednotlivých místností. Odborník vám sice může navrhnout nějaké standardní řešení, ale toto vám nemusí vyhovovat. Vždy je třeba uvažovat také o tom, že časem budete chtít komfort bydlení vylepšit.

Přihlášky k odběru elektrické energie

** ** Před zřízením nového odběrného místa nebo při potřebě navýšení spotřeby u odběratelů kategorie C a D (domácnosti a maloodběratelé) je třeba předložit u pobočky ČEZ "Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN", kterou vyplňuje pouze žadatel. Tuto žádost si můžete vyzvednout buď přímo u nejbližší pobočky ČEZ nebo u oprávněné firmy. Před uzavřením smlouvy o** dodávce elektrické energie** je třeba opět předložit vyplněnou "Žádost a smlouvu na dodávku elektřiny pro zákazníka kategorie C a A", kterou vyplňuje žadatel, vlastník (nebo správce) nemovitosti a oprávněná firma. Oprávněná firma na této žádosti potvrzuje, že připojený objekt z hlediska bezpečnosti vyhovuje všem ČSN (to musí být doloženo výchozí revizní zprávou) a že hlavní domovní vedení a elektroměrový rozvaděč vyhovuje připojovacím podmínkám ČEZ.** **

Elektroinstalace musí být po realizaci přezkoušena z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.

Druhy prováděných elektrorevizí

Druhy jsou:

 • Revize elektroinstalací
 • Revize spotřebičů
 • Revize nářadí

Revize Domažlice

Revize elektroinstalací

Revizi elektrických rozvodů a elektroinstalací provádějí certifikovaní revizní technici elektrických zařízení s potřebnou kvalifikací a osvědčením pro dané zařízení a prostředí, s využitím nejmodernější měřící techniky propojené s výkonným databázovým systémem.

Revizní zprávy v přehledné databázi  jsou dodávané v papírové nebo elektronické podobě, díky které si budete moci nejen rychle a snadno ověřit lhůtu další periodické revize, ale při kontrole budete  schopni bleskově vyhledat jakékoli zařízení nebo příslušný revizní protokol.

Revize jsou ze zákona povinné a musí je provádět veškeré fyzické i právnické osoby.

Druhy revize elektroinstalací

Druhy jsou:

 • Výchozí revize elektroinstalací – provádí se při prvním uvedení zařízení do provozu nebo celkové rekonstrukci
 • Pravidelné revize elektroinstalací – provádějí se u zařízení již provozovaných** **
 • Mimořádné revize elektroinstalací – provádějí se po úpravě nebo opravě elektroinstalace** **

Termíny prováděných revizí

Termíny jsou:

 • Elektroinstalace – 1 nebo 3 roky dle protokolu a prostředí
 • Elektrické nářadí – půl roku nebo 1 rok dle četnosti používání
 • Elektrické stroje – 1 až 3 roky dle protokolu o prostředí
 • Elektrické spotřebiče – 1 nebo 2 roky
 • Výpočetní technika – 2 roky
 • Trafostanice – 4 až 5 roků dle provedení

Povinné náležitosti revizní zprávy

Revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500 a musí obsahovat:

 • druh revize – výchozí/pravidelná
 • vymezení rozsahu revize
 • soupis použitých měřících přístrojů
 • stručný popis provedených úkonů
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika
 • závěr revize – zda je/není  elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu

K elektroinstalacím – projektování i realizaci, je oprávněn pouze odborný podnik nebo odborník s oprávněním k montáži. Elektroinstalaci a její opravy proto nikdy neprovádějte sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id3639 (1767)


Přidat komentář