Elektroinstalace a revize - Ostrava

Hrát si s elektrikou, by neměly nejen děti. Zahrávat s elektrikou by si neměl žádný jedinec, který není znalý v oblasti montáže, dodávek elektroinstalace, nedisponuje patřičným osvědčením, a neúčastní se pravidelných školení pro obnovu certifikátů.

Elektroinstalace v bytě i průmyslu na Ostravsku

Někdo jen tak mávne rukou nad kapajícím kohoutkem. Někdo zase nepřikládá žádnou důležitost instalaci elektrického topení. Svým způsobem mohou být na vině různé rady kutilům, které však neberou v úvahu individuální zručnost, zkušenost a konkrétní situaci. Jsou činnosti, byť na první pohled zdánlivě triviální, do kterých se rozhodně nevyplatí pouštět svépomocí. K takovým činnostem nejen patří například instalatérské práce, ale také elektromontážní práce. Ať už budete potřebovat provést jakoukoli elektroinstalační práci v bytě, nebo průmyslu, obraťte se na fundované profesionály. Jen u odborníků máte jistotu, že Vám bude nejen nabídnuta, ale také skutečně odvedena kvalitní práce.

elektroinstalace

Elektroinstalační práce v bytech i průmyslu

Kompletní dodávku elektroinstalace v rámci novostavby, nebo také rekonstrukce, Vám může provést pouze profesionální firma se specializací na elektroinstalační práce. Elektroinstalaci je možné členit na silnoproud a slaboproud. Pro zákazníka je výhodnější, najde-li si firmu, která může nabídnout silnoproudé a slaboproudé rozvody. Silnoproudé i slaboproudé rozvody jsou totiž mnohdy provázané.

Elektroinstalační práce – silnoproudé práce

Jaké elektroinstalační práce, které se dotýkají oblasti silnoproud, můžete poptávat? Především se jedná o elektromontážní práce, dále přípojky nízkého napětí do 1000 V, opravu elektroinstalace do 1000 V, elektrické topení, vyhřívání okapů a svodů, výměnu elektrických rozvaděčů, revize elektrických zařízení, montáž hromosvodu aj.

revize

Slaboproudé elektroinstalačnípráce

slaboproudým pracím patří například domácí telefony DT, strukturované kabeláže SK, datové rozvody DT, elektronické protipožární systémy EPS, kamerové systémy CCTV, přístupové systémy PS, elektrické zabezpečovací systémy EZS. Jinými slovy díky slaboproudým pracím se Váš komfort bydlení zvýší, stejně tak pocit bezpečí. Jedno je však závislé na druhém. Jen těžko byste mohli využívat veškerých vymožeností domácího telefonu, či kamerového systému, pokud by předtím nedošlo k vyhotovení elektroinstalačních prací, konkrétně pak silnoproudých prací.

Vyhřívání okapů a svodů

Jak účinně zajistit, aby nedošlo k hromadění ledu a sněhu? Chcete-li spolehlivým způsobem ochránit Vaši střešní konstrukci, zamezit, aby došlo ke vzniku rampouchů, které jsou sice možná efektní, ale zároveň velmi nebezpečné, pak by Vás mohly zaujmout tzv. topné kabely. Zmínění ochranný systém Vám může specializovaná firma nainstalovat prakticky do každého typu okapového žlabu, nebo do střešní konstrukce. Zvláště pak, je-li Vaše střecha plochá, pak se Vás může dotýkat vysoká míra rizika, že dojde k poškození střešní konstrukce, jakmile na ni bude spočívat značná váha sněhové nadílky. Vyhřívání okapů a svodů není žádnou rozmařilostí, zbytečností. Pokud se rozhodnete pro ochranný systém, pak můžete získat hned dvojí ochranu, a to ochranu objektu a ochranu lidského života.

Výměna elektrických rozvaděčů Ostrava

Někdy nestačí na elektrickém rozvaděči provést „jen“ drobnou opravu, jako například dotáhnutí spoje, upevnění uvolněného jističe, vyměnit vadný jistič. Může také dojít na samotnou výměnu elektrického rozvaděče. To, že bude třeba přistoupit k výměně elektrických rozvaděčů, se s největší pravděpodobnostní dozvíte při revizi, ať už pravidelné, nebo po zavolání firmy, kdy došlo k poruše na elektroinstalaci. Na trhu najdete firmy, které se jednak zabývají výměnou elektrických rozvaděčů, tak firmy, které rozvaděče projektují, vyrábí. V případě elektrických rozvaděčů se nejedná o standardizovanou práci, která by šla tzv. přes kopírák. Jinými slovy, oslovíte-li firmu za účelem výměny elektrických rozvaděčů, pak můžete očekávat individuální přístup, přímo šitý Vám, respektive objektu na míru. Elektrické rozvaděče mohou být jak pro bytovou výstavbu, tak pro průmysl, hospodářství. Zde se opravdu vyplatí kontaktovat profesionální firmu, ne žádné nováčky. Na výměně elektrických rozvaděčů, ale i na nových rozvodech se ukáže, s kým máte tu čest, zda se skutečnými znalci, nebo těmi, kteří v oboru teprve začínají, či si na něco hrají.

Elektrické revize – revize elektrických zařízení a hromosvodů

Revize elektrických zařízení se dotýkají jednak výchozí, dále periodické revize objektu, hromosvodu. Revize elektrických zařízení také zahrnují provedení revizí a protokolů el. instalace pracovního stroje, ale také revizí, kontrol, prohlídek elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí. Revize elektrických zařízení se tedy dotýkají elektroinstalace, elektrospotřebičů, hromosvodů a elektrického nářadí. Každá dílčí revize má svoji definovanou platnost. Před jejím vypršením je nutné provést, respektive si nechat zajistit další revizi, a to, pokud budete chtít dané zařízení používat, budete se chtít vyhnout nemalé pokutě, a v neposlední řadě, budete se chtít chránit před případným životu ohrožujícím úrazem způsobeným zásahem el. proudu. Revize jsou jednak výchozí, tj. před „spuštěním“ zařízení do provozu, a dále periodické, které se v určitém intervalu opakují. Kromě výchozí a periodické revize se však také můžete setkat s revizí, kterou je nutné provést například po opravě, rekonstrukci apod.

Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení do 1000 V se týkají revize strojů a objektů. Konkrétně se pak jedné o provedení revize elektro bytového domu i rodinného domu, revize elektro bytové jednotky, bytové části, revize elektro průmyslového provozu, revize elektro živnostenské provozovny, revize staveniště, revize bezpečnostního zařízení, revize spotřebičů, revize ručního nářadí, revize hromosvodů. Pokud byste provedení revize opomněli, zanedbali, pak vlastně porušujete zákon. Zahrávali byste si s tím, že by Vás pokutoval příslušný orgán, který se zabývá kontrolou prováděných revizí, respektive se jedná o inspekci práce. Kromě pokuty je zde také ohrožení Vašeho života i všech ostatních jedinců, kteří se v objektu, či v jeho blízkosti nachází.elektro revize

Elektrické revize hromosvodů

Hromosvod, jako účinná ochrana vůči účinkům statické, atmosférické elektřiny, blesku a přepětí, nestačí jen mít odborně nainstalovaný. Také hromosvodu se týkají revize, jednak výchozí, dále pravidelné, tj. periodické. Revizi hromosvodů, stejně tak dalších elektrických zařízení, Vám provede revizní technik. Co zahrnuje taková elektrická revize hromosvodu? Revize hromosvodu může obnášet dotáhnutí spojů, čištění svorek, upevnění povolených konzol, dotažení svěrek, doplnění chybějícího dílu hromosvodu aj. Co se týká samotné revizní lhůty, pak u administrativních a obytných budov hovoříme o periodické revizi po 4letech. Co se však týká objektů, kde je prostředí s výskytem nebezpečí případného výbuchu, požáru, či objektů, které jsou konstruované ze stavební hmoty o určitém stupni hořlavosti, pak se revizní lhůta snižuje o půlku, tj. po 2ltech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4206 (2725)


Přidat komentář