Recenze školení BOZP e-learning nebo na BOZP pracovišti?

Uvažujete o proškolení v BOZP a PO. Každý podnikatel, každá firma potřebuje BOZP. V případě, že ji firma nemá, tak se majitel, jednatel, ředitel, vedoucí vystavuje vysokému riziku pokut, případně trestnímu stíhání. Je to jeden z prohřešků, které nyní začal stát intenzivně řešit a chystá kontrolu všech podnikajících subjektů. Jaké školení si vybrat, zda online BOZP e-learning, školení na pracovišti prostřednictvím profesionální firmy nebo školení BOZP a PO mimo pracoviště se dozvíte v tomto článku o bezpečnosti práce.

Jaké jsou možnosti a formy školení BOZP a PO

V tomto článku si přiblížíme téma, které se týká možností a forem školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Představíme si zákon, který tuto problematiku upravuje a řekneme si, kdo je a kdo není povinen školení BOZP a PO provádět.

Závěrem si ukážeme všechny možnosti, kterými lze školení provádět a zaměříme se na jednotlivé varianty zblízka. Uděláme si také malé srovnání výhod a nevýhod včetně rozboru cen, které se pohybují na českém trhu.

Školení BOZP - Zákoník práce § 103, čl. 2)

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) je upraven Zákoníkem práce, a to podle § 103, čl. 2). Podle tohoto paragrafu je zaměstnavatel povinen všem svým zaměstnancům zajistit školení o právních a jiných předpisech, které vedou k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Jak často se musí školení BOZP provádět

Doporučená bezpečná doba je školení jednou ročně. Opět ze Zákoníku práce, tentokrát dle § 103 čl.3, je povinností zaměstnavatele určit jak často bude školení prováděno a co bude jeho obsahem. Dále zákon předepisuje zaměstnavateli povinnost ověřování závěrů ze školení a vedení dokumentace ke školení. Obecně uznatelná perioda opakování školení BOZP může být i jednou za 2 roky.

Školení PO - Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a č. 246/2001 Sb.

Tuto část upravuje zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a také vyhláška o požární prevenci č. 246/2001 Sb. Tato vyhláška dle § 23 odst. 2 uvádí, že školení požární ochrany musí absolvovat každý nový zaměstnanec, který nastoupí do zaměstnání, ale také při každé změně pracoviště či pracovního zařazení.

Jak často se musí dělat školení PO

Dále tento zákon nařizuje, že školení požární ochrany je zaměstnavatel povinen provádět alespoň 1x za dva roky. Školení vedoucích pracovníků se provádí taktéž při nástupu do zaměstnání a dále nejméně 1x za tři roky. Zaměstnance může školit vedoucí zaměstnanec, a to v případě, že absolvuje školení vedoucích zaměstnanců, které musí provádět pouze osoba způsobilá dle zákona o požární ochraně.

Možnosti a formy školení BOZP a PO

 • ONLINE školení přes internet - e-learning Školení na pracovišti Školení mimo pracoviště

ONLINE školení přes internet - e-learning BOZP

Online školení BOZP a PO oproti ostatním možnostem finančně je přibližně stejně finančně náročné. Dochází při něm ke školení formou tzv. e-learningu, což je vzdělávací proces, který se uskutečňuje s využitím informačních a komunikačních technologií, tedy přes internet. Těmto kurzům se také často říká e-Školení nebo-li elektronické školení.

Online školení není určitě vhodné pro firmy, které mají více než jednoho zaměstnance, firmy, kde je styk se zákazníky, provozy, výroby apod.

Výhody online školení BOZP

 • Školení z domova.
 • Školení může "odklikat" za zaměstnance zaměstnavatel (potom se, ale vystavuje trestnímu stíhání).
 • Srovnatelná cena jako při školení odbornou firmou BOZP, která příjde na pracoviště.

Nevýhody online školení BOZP

 • E-learnig nelze obecně použít na velmi specifické druhy činností (sváření, řezání laserem apod.).
 • Nedostatečné proškolení a prokazatelnost proškolení.
 • Nemusí být uznáno jako dostatečné školení BOZP.
 • Nemusí být uznáno inspektorátem práce.
 • Hrozí vysoké pokuty inspektorátu práce nebo uzavření provozu za nedodržení např. PO.

Cena online BOZP

1 zaměstnanec - cca 200,- Kč / 300,-Kč rok za všechny základní druhy školení 100 zaměstnanců - cca 20.000,- Kč až 30.000,-Kč / rok za všechny základní druhy školení.

Školení na pracovišti BOZP a PO

Školení, které je prováděno lektorem přímo na pracovišti. Většinou se provádí svoláním zasedání všech zaměstnanců do jednací, případně školící místnosti, kde následně probíhá přibližně hodinová prezentace. Ve velkých firmách se často školení rozděluje na několik termínů, aby nedošlo k přerušení pracovního procesu výroby apod. což je výhodou.

Výhody školení BOZP a PO na pracovišti

 • Šetří čas oproti školení mimo pracoviště.
 • Šetří náklady na přepravu zaměstnanců.
 • Zvýšená bezpečnost firmy a zaměstnanců.
 • Větší ochrana pro řídící pracovníky, majitele firem před postihy.

Nevýhody školení BOZP a PO na pracovišti

 • Provádí se na pracovišti v pracovní době (cca 1h).

1 zaměstnanec - cca 150,- Kč až 300,-Kč / rok za základní druhy školení 100 zaměstnanců - cca 15.000,-Kč až 30.000,- Kč / rok za základní druhy školení

Školení BOZP a PO mimo pracoviště

Školení mimo pracoviště se organizuje převážně ve školících centrech a konferenčních sálech. V posledních letech je také trendem si pronajímat prostory v nějakém hotelu nebo wellness centru. Toto řešení bývá však finančně velice náročné.

Výhody školení BOZP a PO mimo pracoviště

 • Vaši zaměstnanci jsou rádi, že mohou odejít z práce v pracovní době.

Nevýhody školení BOZP a PO mimo pracoviště

 • Náklady na přípravu školení a lektora.
 • Vysoké náklady na přepravu zaměstnanců.
 • Omezení pracovního procesu po dobu školení.

Cena školení BOZP a PO mimo pracoviště

1 zaměstnanec - cca 300,- až 400,- Kč / rok za základní druhy školení (včetně dopravy) 100 zaměstnanců - cca 30.000,-Kč až 40.000,- Kč / rok za základní druhy školení

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4438


Diskuze a zkušenosti

Tomáš Neugebauer | 10.05.2017 08:41
Uvedené informace jsou zmatečné a nepřesné.


Přidat komentář