Demoliční práce - Středočeský kraj

Demoliční práce je nutné objednat u profesionální firmy, která má potřebnou techniku i možnost odvést sutiny. Navíc provádění demoličních prací má svá pravidla, která je nezbytné dodržet. Proto se do bourání sami raději nepouštějte.

Bourání a demolice

Vlastně jde o to samé. Bourání či demolice starších objektů je nutné provádět podle pravidel a za dodržení nejvyšší možné bezpečnosti. Bourá-li cokoli laik je tu velké nebezpečí úrazu. Ono se řekne, zbouráme tu starou stodolu, nebo chlív, či seník. Jenže víte vůbec, jak na to? Pokud budete objekt bourat nevhodným způsobem, pak se může sesunout na jakoukoli jinou stranu, může vás nebo někoho jiného zavalit řítící se suť, můžete skončit pod trámem. Toto vše je opravdu nebezpečné. Dalším problémem je i nářadí a stroje. V půjčovně si sice můžete ledacos vypůjčit, ale budete s tím umět správně zacházet? Bez toho opět může dojít k úrazu a navíc i k poškození stroje, který budete muset zaplatit. Minimálně budete muset zaplatit jeho opravu. A i když se vám bourání povede, pak co se sutí. Její odvoz musíte zajistit na vybrané místo. To vám určí na radnici nebo obecním úřadě. Odvést vše můžete objednaným kontejnerem, nebo na vozíku za autem. A pak můžete začít počítat. Ve výsledku nejspíš dojdete, že kdybyste si objednali demoliční firmu, pak je vše zbourané rychle, čistě, bez problémů a suť bude také odvezena bez vašeho přičinění. Vy prostě jen zaplatíte sjednanou cenu a obdržíte čistý pozemek připravený k další práci. Přitom cena bude výhodnější, než když budete bourat vy sami.

Demolice od profesionální firmy

Rozdíl mezi prováděnými demolicemi je v odbornosti jejich provedení, v čistotě a v předávaném pozemku. Demoliční firma vám pozemek předá vyčištěný, uklizený a připravený na další úpravy. Přitom celá demolice probíhá s ohledem na okolí, na životní prostředí, i na majitele pozemku. Demoliční firma má prostředky a především znalosti, jak** bourat** bezpečně, ekologicky a rychle. Tak může klidně provádět demolici přímo v zastavěném prostoru.

Jak provádí demolici profesionál?

Profesionální firma podle objektu vybere stroje a způsob, který je k bourání vhodný. Ne každý objekt se bourá stejně. Rozdíl je ve zbourání továrního komína nebo rodinného domu. Nebo ve vybourání betonové příjezdové cesty, která již dávno dosloužila. Jednoduché stavby se bourají pomocí bagrů a buldozerů. Asi nejvíce se využívají, zejména u vyšších budov bourací hydraulické nůžky. Ty umožňují pracovat rychle, bezpečně a v různých polohách. Přitom jde o nejmenší otřesy při bourání vůbec. U některých budov se využívá i demoliční koule. Jde však o způsob, který se využívá stále méně a uhýbá modernějším technologiím. Vysoké budovy se odstřelují a pak se provádí likvidace sutin. Cesty se bourají pomocí pneumatických kladiv čili sbíječek. Stavby, kde je mnoho železa, se rozřežou plamenem. Všechny možnosti bourání doprovází prach, který minimalizuje kropení. Tak je vše zbouráno, rozebráno, a odvezeno čistě, rychle a odborně. Zbude jen prázdný pozemek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4189 (2699)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat