Kung-fu - čínské bojové umění

Kung-fu je výraz, kterým se mimo Čínu souhrnně označuje široké spektrum čínských bojových umění se zbraní i beze zbraně, působících navenek jak tvrdě, tak měkce, jak agresivně, tak umírněně.

Vznik Kung-fu

Kung-fu a další podobné dálně-východní bojové techniky byly ovlivněny starověkým indickým bojovým uměním zvaným kalaripayattu (český přepis kalaripajattu). Původ kalaripayattu není zcela jasný. Podle některých japonských historiků bylo indické bojové umění dokonce ovlivněno i tradičním řeckým způsobem zápasu nazvaným pankration, který přinesl do Indie během svých výbojů Alexandr Veliký. Již předtím praktikovala indická válečnická kasta kšatrijů bojové umění, které se postupně vyvinulo v karapaito, jež se následně po staletích transformovalo v umění známé jako kalaripayattu.

Původ Kung-fu

Tento názor podporuje i tradiční legenda o původu kung-fu. Podle tradice se v 6. století jihoindický princ Bódhidharma, který ovládal karapaito, stal buddhistickým mnichem a odcestoval do Číny, aby tu šířil učení později známé jako čchanový buddhismus, ze kterého se po importu do Japonska vyvinul zenový buddhismus. V Číně se usadil v klášteře Šao-lin.

Bódhidharma jako buddhistický mnich bojové umění nepoužíval, když však viděl zubožený fyzický stav tamějších mnichů, naučil je bojovým technikám, aby jim pomohl zlepšit tělesnou kondici. Mniši v šaolinském klášteře Bódhidharmovy cviky dále rozvíjeli a přijímali vlivy od příchozích z celé Číny. Postupně se tak vyvinuly mnohé šaolinské styly a** klášter Šao-lin** se stal jejich centrem.

Styly Kung-fu

Kromě čchanového buddhismu se při výuce různých stylů užívají i jiné** čínské filosofické, kosmologické a medicínské systémy**.

 • taoismus
 • dualitu Jin a Jang - znaku tchaj-ťi
 • osm trigramů a 64 hexagramů Knihy proměn (I-ťing)
 • Pětici proměn (prvků) - země, oheň, dřevo, voda a kov
 • Dvanáct znamení čínského zvěrokruhu -nauka o principu čchi, akupunkturních bodech a drahách

-Wing Chun Kung Fu

Význam výrazu "kung-fu"

 • (gongfu) se překládá jako dovednost získaná dlouhou a namáhavou prací. Je možné jej použít v souvislosti s libovolným řemeslem nebo uměním, například s uměním aranžování květin.

V samotné čínštině se pro bojová (válečná) umění používá výraz wu-šu (wushu), nebo i čchüan-fa.

Význam výrazu "Wu-šu**"

**

Wu-šu ( pinyin wushu) je standardizovaný výraz doporučovaný čínskou vládou pro bojové, sportovní i exhibiční formy, a tak se s rozšířením tohoto výrazu mimo Čínu stal synonymem spíše pro formy sportovní a exhibiční, včetně těch nejmodernějších, připomínajících gymnastiku.

Ty někdy příliš nedbají na sebeobranný a zdravotní aspekt, jenž je základem tradičních stylů, ale spíše na** efektnost pohybů**. Můžeme se setkat s tím, že učitelé tradičních stylů mimo Čínu se proto od tohoto výrazu distancují a nadále používají pro své bojové styly souhrnné označení gongfu.

Cvičení wu-šu klade velký důraz na postupný a individuální rozvoj jedince po všech stránkách, ať už fyzických či mentálních.** Prioritou tradičních wu-šu stylů je bojový aspekt v reálných podmínkách.**

Názvy bojových stylů

 • Styl bílého jeřába ( pinyin Bái Hè Quán)
 • Styl kudlanky nábožné ( pinyin tánglángquán)
 • Styl opice ( Hou Quán)
 • Wing Chun - některé školy si jako obchodní název registrovaly různé pravopisné varianty, jako Wing Tsun, Ving Tsun, ...
 • Styl rodiny Hung - Hungga nebo Hunggar ( pinyin Hóng Jiā, Yale Hung Gar) či Hung Kuen ( pinyin Hóng Quán, Yale Hung Kyun)
 • Orlí pařát ( pinyin Yīng Zhuǎ Pài)
 • Opilá pěst ( pinyin Zuì Quán) - u ní je pochybnost, zda někdy sloužila k boji, je často nazývána Suiken
 • Sing I čchüan ( pinyin Xíng yì quán)
 • Styl Osmi trigramů - Pa-kua čang (pinyin Bāguàzhǎng)
 • Tchaj-ťi čchüan ( ledabyle česky tai-či nebo tajči)

Proč lidé cvičí Kung-fu?

 • v porovnání s jinými bojovými uměními je dynamické a hlavně lidem vyhovuje
 • díky dobrému vedení je možno okusit techniky vnitřního whu-shu, práce s energií…
 • pociťujeme na sobě změny a zjišťujeme, že cvičení, ve kterém se snažíme zdokonalovat, je opravdu dobré a má nějaký smysl
 • díky Kung-fu  poznáváme důsledně naše tělo a rozvíjíme si vlastní schopnosti a dovednosti

Zásady vyznavačů Kung-fu

 • skromnost
 • úcta
 • povtivost
 • důvěra
 • loajalita
 • vůle
 • vytrvalost
 • odvaha

Druhy jiných bojových umění

Bojové umění je** soustava postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem**.

Může se jednat o boj beze zbraně (jako např. v karate, tae kwon do, zápas nebo Brazilském jiu jitsu) nebo o** boj se zbraní** (např. některé formy aikido, kendó, šerm, džódó), většinou se však jedná o** zbraně tradiční** (tyč, kopí, meč, tonfa)** nikoliv o zbraně střelné**. Všimněte si, že v žádném případě se nepoužívají střelné zbraně!!

To, co odlišuje bojová umění od běžného rvaní, je ucelený systém bojových technik.

Bojová umění se pak od sebe liší různým důrazem na jednotlivé složky boje:

 • údery (např. box)
 • kopy (např. taekwondo, kickbox, capoeira, muay thai, savate, karate )
 • páky, úchopy, podmety, porazy (např. zápas, judo, aikido, ju jutsu, brazilské jiu jitsu)
 • užití zbraní (např. kendó, iaidó, šerm, džódó)
 • taktika (např. nindžucu)

Důležitou součástí jednotlivých systémů bývá kromě fyzické přípravy také příprava duševní. Tato příprava zahrnuje dechová cvičení, meditace, případně může být spojena s nějakým náboženstvím.

Pojem bojové umění bývá často spojován s asijskými bojovými systémy a v běžné mluvě tento význam převažuje. Avšak různé způsoby a školy boje se rozvíjely ve všech kulturách a všech dobách (např. zápas, šerm, savate, capoeira, brazilské jiu jitsu atd.).

Kung-fu je především životní styl

Jak jistě víte, tak Kung-fu je především životní styl, než jen sport. Lidé, kteří Kung-fu cvičí jím žijí. To znamená, že bojovníci Kung-fu se řídí těmito zásadami viz. výše po celý svůj život. A to zejména proto, že jejich život je Kung-fu. Dnes se setkáme s Kung-fu pouze na různých exhibicích či ve školách bojových umění.

Učit se bojová umění je v dnešní době velmi dobrý krok, zejména pro mladé lidi, kteří v jiném případě sklouznou ke drogám či jiným nekalým záležitostem. Mladí lidé, kteří se dají na kung-fu změní zcela pohled na svůj dosavadní život a řídí se jeho teorií. Proto je velmi dobře, začít s Kung-fu co nejdříve.

Není vyjímkou, že Kung-fu propadnou již malé děti, které to doslova pohltí. Kung-fu jim formuje jejich osobnost a tak se vyvarují v životě špatným skupinám či špatným rozhodnutím. Bojové sporty jsou řešením pro rodiče, jejich děti jsou nezvladatelné. Je to způsob jak jim ukázat cestu tím správným směrem.

Do jakéhokoli bojového sportu však nesmíte své dítě nutit. Dosáhnete pouze toho, že mu jej znechutíte a tím jej pouze od bojového sportu odradíte.Nejlepším začátkem je to, že vezmete svého potomka na zkušební hodinu a tam se samo rozhodne, je-li pro něj bojový sport tou jedinou a správnou volbou.

Já osobně si myslím, že bojové sporty, ať už je to karate, kung-fu či jiné jsou dobrou volbou pro děti a mladé lidi, které neví, co si počít se svým volným časem. A pokud je právě Vaše dítě tím, které bojový sport teprve objevuje, buďte mu oporou. Bojový sport mu pomůže se v životě bránit a také mu pomůže zjistit, čeho by v životě chtělo dosáhnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id2905 (154)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat