Anglické knihy pro děti

Chcete, aby se vaše dítě učilo anglicky už od raného věku? Dnes je to zcela obvyklé. Děti se často učí anglicky ještě před tím, než se vůbec naučí číst a psát, protože s angličtinou u dětí se dnes začíná už ve školce.

Dříve se s cizím jazykem začínalo teprve na druhém stupni základní školy, dnes se však začíná mnohem dříve.

Výuka cizího jazyka od raného dětství

Ještě před několika lety se věřilo, že když se dítě bude učit cizí jazyk příliš brzy, bude to mít negativní vliv na jeho rodný jazyk. Jazykovědci někdy i dnes říkají, že dítě by mělo nejprve dokonale ovládnout svůj rodný jazyk a teprve pak by se mělo věnovat i cizímu jazyku. Na druhou stranu existuje mnoho výzkumů prováděných ve dvojjazyčných rodinách.

Dvojjazyčné, neboli bilingvní rodiny jsou rodiny, kde se zcela běžně používají dva jazyky, takže dítě už od té doby, co začne mluvit, používá dva oddělené komunikační kódy – dva různé jazyky. Výzkumy v těchto rodinách potvrdily, že v naprosté většině případů se děti zaměřily na jeden jazyk, který měly jako svůj rodný a druhý jazyk ovládaly také téměř dokonale, ale měly v něm mírně omezenější slovní zásobu, než v tom, který přijaly za svůj rodný. Z tohoto pohledu tedy není na škodu, když se dítě začne učit cizí jazyk již ve školce, protože v tomto věku jej už určitě nepřijme za svůj rodný jazyk, ale bude jej vnímat jako druhý jazyk.

Pokud chceme děti v učení angličtiny podpořit, můžeme tak učinit nákupem vhodných knih. Záleží ovšem na tom, jak staré dítě je, resp. na tom, kdy s angličtinou začalo, jak dobře už ovládá čtení, jaká témata ho zajímají atp.

Anglické audioknihy pro nejmenší

Pokud máte dítě, které ještě neumí číst, pak je zbytečné mu pořizovat knihy s písmenky. Pro dítě, které neumí číst se hodí** obrázková kniha s audio doprovodem**. Audio doprovod bude dítěti říkat české a anglické názvy jednotlivých obrázků, popřípadě můžete audio doprovod zastoupit i vy, pokud umíte správně vyslovovat anglicky. V tomto věku, kdy dítě ještě chodí do školky a neumí číst, by měla být výuka především hrou, nikoliv šprtáním, protože nuceným učením se něčeho nazpaměť byste tak malé dítě spolehlivě vystresovali a odradili. Vhodným doplňkem k dětským audio anglickým knihám jsou třeba omalovánky nebo kostky s příslušnými obrázky. V nejranějším věku se děti nejčastěji učí anglicky pojmenovávat zvířátka, části těla, oblečení a věci běžné denní potřeby. Často se také děti učí anglicky počítat do dvanácti.

Anglické knihy pro děti od 6 do 7 let

Když se děti začínají učit ve škole číst a psát, můžete jim pořídit první knížky se slovíčky, které se podobají našemu českému slabikáři. Do takových knih většinou děti můžou i psát, kreslit, vybarvovat obrázky atp. Kniha by vždy měla obsahovat i český překlad.

Anglické knihy pro děti od 8 do 11 let

Jakmile umí děti číst bez zadrhávání, jsou pro ně vhodné knihy s** širší slovní zásobou a jednoduššími větami**. I zde je vhodný český překlad nebo slovníček v zadní části knihy. V tomto věku již děti dokáží pracovat s cizojazyčným slovníkem, takže jim můžete přikoupit i klasický česko-anglický a anglicko-český cizojazyčný slovník.

Anglické knihy pro děti na druhém stupni základní školy

Pokud se děti v angličtině dostaly na úroveň, kdy již rozumí souvislému anglickému textu, pak jim můžete pořídit dvojjazyčnou knihu, kdy na jedné straně je anglický text a na druhé straně český překlad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4036 (2530)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat